Revízne

dvierka

Prechodové

profily

Plastové

profily

Kovové

profily

Kovové profily

 

Vzorkovník farieb (klikni sem)

 

 

B01 UKONČOVACÍ PROFIL „L“
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Ukončovací profil L - Profily Aries.sk
8/10/12,5/15mmhliníkprírodný
2,5m,3m
elox strieborný

elox zlatý

elox šampaň

leštený   
8/10/12,5 mm mosadz prírodná 2,5m
leštená
chróm
6/8/10/12,5/15 mm nerez leštený 2,5m
kartáčovaný


B02 TVAROVACÍ (FLEXI) PROFIL „L“
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Tvarovací profil L - Profily Aries.sk
8/10/12,5/15mm
hliník
prírodný 2,5m

strieborný
2,5m
elox strieborný

elox zlatý

elox šampaň
8/10/12,5 mm mosadz prírodná 2,5m
8/10/12,5/15mm nerez leštený 2,5m


B03 UKONČOVACÍ PROFIL - OBLÚK
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Ukončovací profil - oblúk - Profily Aries.sk


hliník

prírodný 2,5m

strieborný 2,5m

elox strieborný

elox zlatý

elox šampaň

leštený
8/10/12,5 mm mosadz leštená 2,5m
chróm
8/10/12,5mm nerez leštený 2,5m


B04 UKONČOVACÍ PROFIL- PRAVOÚHLÝ
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Ukončovací profil pravouhlý - Profily Aries.sk
8/10/12,5mm


hliník


prírodný
2,5m

elox strieborný
2,5m

leštený 2,5m

8/10/12,5mm

nerez

leštený

2,5m
B05 DEKORAČNÝ SCHODOVÝ PROFIL
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Dekoračný schodový profil - Profily Aries.sk
10/12,5mm

hliník

prírodný
2,5m,3m

elox strieborný
2,5m

10 mm
mosadz
prírodná
2,5m

B06 SCHODOVÝ PROFIL „Z“
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Schodový profil Z - Profily Aries.sk
10/12,5mmhliníkprírodný
2,5m,3m

elox strieborný
2,5m


elox zlatý

elox šampaň

10 mm

mosadz

prírodná

2,5m,3mB07 PRECHODOVÝ DLAŽBOVÝ PROFIL
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Prechodový dlážbový profil - Profily Aries.sk
10 mm hliník
prírodný 2,5m

10 mmmosadzprírodná2,5m

B08 DELIACI PROFIL „T“
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Deliaci profil T - Profily Aries.sk
14/26mm   

hliník

prírodný
2,5m

elox strieborný
2,5m
elox zlatý
elox šampaň
leštený

14/26mm

mosadz

prírodná
2,5m


leštená

14/26mm
nerez
leštený
2,5m


B09a DILATAČNÝ PROFIL ŠTANDARD
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Dilatačný profil štandard - Profily Aries.sk
10/12,5mm

hliník

šedá
2,5m


bahama

tmavohnedá
B10a ROH KOVOVÝ - OBLÝ
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Kovový oblý roh - Profily Aries.sk
8/10/12,5mm
nerez klasik

pololeskleštená

nerez chemická


pololesk
B10b ROH KOVOVÝ - PRAVOÚHLÝ
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Kovový pravouhlý roh - Profily Aries.sk
8/10/12,5mm
hliník

prírodný


elox prírodný

nerez klasikpololesk
B11 DODATOČNÝ VNÚTORNÝ PROFIL
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Dodatočný vnútorný profil - Profily Aries.sk
univerzálna


hliník


prírodný 2,5m


elox prírodný
B13 BALKÓNOVÝ PROFIL výška hrany materiál prevedenie dlžka
Balkonový profil - Profily Aries.sk hliník prírodný 2,5m
elox prírodný
elox šampaň
B14 OCHRANNÝ ROH výška hrany materiál prevedenie dlžka
Ochranný profil - Profil Aries.sk 25x25mm hliník elox prírodný 2,0m
30x30mm nerez klasik leštená 1,5m
nerez chemická
B15 LISTELA ACERO výška hrany materiál prevedenie dlžka
Listela Acero - Profily Acero.sk 10,20mm nerez klasik
leštená 1,0m
B16 LISTELA ALEXO
výška hrany materiál prevedenie dlžka
Listela Alexo - Profily Aries.sk
12/25 5mm
hliník

elox prírodný 2,5m

elox zlatý

elox šampaň

brúsený prírodný

brúsený zlatý

brúsený šampaň